СТРАТЕГІЧНІ ТА ПРОВІДНІ ДОМІНАНТИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ДЕВІАЦІЙ ПРОЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ FUZZY LOGIC

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.478-491

Ключові слова:

трансформаційні зміни операційної системи, рівень трансформаційної здатності підприємства, девелоперське управління, будівельне підприємство

Анотація

Визначено напрями функціонування будівельної сфери та стейкхолдерів будівельних підприємств, виявлені основні напрями та особливості функціонування будівельних підприємств в в умовах воєнного стану (під час повномасштабного вторгнення рф на територію України) та обгрунтовані напрями трансформаційного розвитку в період післявоєнної відбудови. Розроблено компоненти теоретико-методологічної платформи формування та реалізації девелоперського управління будівельними підприємствами із застосуванням методичного підходу до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix). У якості концептуальної основи для виявлення таких чинників застосовано модель McKinsey “7S”, відповідно із якою усі фактори згруповано за ознаками належності до наступних складових: стратегії, навичок, спільних цінностей (корпоративної культури), структури, співробітників, систем і стилю. 

У результаті дослідження запропоновані чинники, що впливають на формування та реалізацію адаптаційної здатності будівельного підприємства до трансформаційних змін операційної системи: продуктивність праці в досліджуваний період; відношення адміністративних витрат до заробітної плати в операційних витратах; частка працівників з вищою освітою в загальній чисельності керівного персоналу; досвід керівного персоналу; відношення витрат на оплату праці до витрат на заробітну плату. Визначено процеси економіко-математичного моделювання впливу системних чинників на інтегральний показник рівня трансформаційної здатності підприємства. Для досягнення поставлених цілей у роботі використовуються методи стратегічної діагностики та нечіткі методи багатокритерійного оцінювання за допомогою пакета прикладних програм Matlab Fuzzy Logic Toolbox. 

Біографія автора

Євген Антипенко, Національний університет «Запорізька політехніка»

д.т.н., професор 

Посилання

Mamdani, E.H. Application of Fuzzy Algorithms for Control of Simple Dynamic Plant. Proc. Inst. Electr. Eng. 1974, 121, 1585–1588. {in English}

R. Trach, Y. Trach, A. Kiersnowska, A. Markiewicz, M. Lendo-Siwicka, and K. Rusakov, “A Study of Assessment and Prediction of Water Quality Index Using Fuzzy Logic and ANN Models”, Sustainability, vol. 14, no. 9, art. no. 5656, 2022. doi: 10.3390/su14095656. {in English}

Trach R, Khomenko O, Trach Y, Kulikov O, Druzhynin M, Kishchak N, Ryzhakova G, Petrenko H, Prykhodko D, Obodіanska O. Application of Fuzzy Logic and SNA Tools to Assessment of Communication Quality between Construction Project Participants. Sustainability. 2023. 15(7):5653. https://doi.org/10.3390/su15075653. {in English}

Ryzhakova G., Honcharenko T,, Predun K., Petrukha N., Malykhina O., Khomenko O Using of Fuzzy Logic for Risk Assessment of Construction Enterprise Management System. 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST). DOI: 10.1109/SIST58284.2023.10223560. {in English}

Chernyshev, D., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Petrenko, H., Chupryna, I., Reznik, N. (2023). Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495. pp. 1316–1331. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_114. {in English}

Bielienkova O., Stetsenko S., Oliferuk S., Sapiga P., Horbach M., Toxanov S. Conceptual model for assessing the competitiveness of the enterprise based on fuzzy logic: social and resource factors. 2021. IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST) (Nur-Sultan, April 28-30, 2021). Kazakhstan, 2021. Р. 1-5. DOI: 10.1109/SIST50301.2021.9465923. {in English}

Ryzhakova, G., Malykhina, O., Pokolenko, V., Nesterenko, I., Honcharenko, T. Construction Project Management with Digital Twin Information System. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 12(10), pp. 19–28. https://doi.org/10.46338/ijetae1022_03. {in English}

Chupryna, I., Ryzhakova, G., Chupryna, K., Biloshchytskyi, A., Tormosov, R., & Gonchar, V. (2022). Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13(115), 6–19. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251235. {in English}

Ryzhakova, G., Malykhina, O., Ruchynska, Y., & Petrenko, A., (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710. {in English}

Velychko V. Economic and mathematical modeling of the influence of a generalizing factor of the level of stakeholder relations of construction enterprises on an integral indicator of their investment attractiveness. VI International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science». Vancouver, 2020. pp. 303–306. {in English}

Ryzhakova G.M. Evaluation of the performance of the developer's operating system in microenvironments of housing construction stakeholders. Ways to improve construction efficiency in the conditions of formation of market relations. - 2019. - No. 42. - P. 120-131. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.120-131. {in English}

Price A.D.F., Chahal K. A strategic framework for change management. Construction Management and Economics. 2006. Vol. 24, No. 3. Р. 237-251. DOI: 10.1080/01446190500227011. {in English}

Arefazar Y., Nazari А., Hafezi М. R., Maghool S.A.Н. Prioritizing agile project management strategies as a change management tool in construction projects. International Journal of Construction Management. 2019. DOI: 10.1080/15623599.2019.1644757. {in English}

Abuzeinab A., Arif M., Kulonda D. J., Awuzie B. O. Green business models transformation: evidence from the UK construction sector. Built Environment Project and Asset Management. 2016. Vol. 6, No. 5. Р. 478-490. DOI: 10.1108/BEPAM-10-2015-0060. {in English}

Brenner B. Transformative sustainable business models in the light of the digital imperative-A global business economics perspective. Sustainability. 2018. Vol. 10, No. 12. Р. 4428. DOI: 10.3390/su10124428. {in English}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Як цитувати

Зайчук, С., Мудра, М., Антипенко, Є., Цянь, Ц., & Костенко, Д. (2024). СТРАТЕГІЧНІ ТА ПРОВІДНІ ДОМІНАНТИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ДЕВІАЦІЙ ПРОЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ FUZZY LOGIC. Просторовий розвиток, (7), 478–491. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.478-491

Номер

Розділ

Статті