Редакційний штат

ШКУРАТОВ Олексій Іванович - доктор економічних наук, професор, директор ВСП ІІНО Київського національного університету будівництва і архітектури (головний редактор);
ПРИЙМАЧЕНКО Олексій Віталійович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (заступник головного редактора);
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Петро Петрович – доцент кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (відповідальний секретар).

 

Члени редколегії:

033 Філософія
ГОЦАЛЮК Алла Анатоліївна - доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії КНУБА;
ДОБРОДУМ Ольга Вікторівна - доктор філософських наук, професор, професор кафедри журналістики та реклами Державного торгово-економічного університету м. Києва;
КОЗЛОВЕЦЬ Микола Адамович - доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
ЛАКУША Наталія Михайлівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії КНУБА;
ПЕЧЕРАНСЬКИЙ Ігор Петрович - доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та педагогіки КНУБА;
САМЧУК Зореслав Федорович - доктор філософських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;
ЧЕРВОНА Леся Миколаївна - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту вищої освіти НАПН України;
ЧОРНОМОРДЕНКО Іван Васильович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії КНУБА.

051 Економіка
БЄЛЕНКОВА Ольга Юріївна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва КНУБА;
КЛИМЧУК Марина Миколаївна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри організації та управління будівництвом КНУБА;
ЛИЧ Володимир Миколайович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА;
СОРОКІНА Леся Вікторівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва КНУБА;
СТЕЦЕНКО Сергій Павлович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки будівництва КНУБА;
ЦИФРА Тетяна Юріївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва КНУБА;
НІКОЛАЄВ Всеволод Петрович - доктор економічних наук, професор кафедри інженерії будівельних матеріалів і процесів "Політехніка Вроцлавська" (Польща).

052 Політологія
КОРНІЄВСЬКИЙ Олександр Анатолійович - доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, професор кафедри політичних наук і права КНУБА;
ПЕРЕГУДА Євген Вікторович - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права КНУБА;
СТОЙКО Олена Михайлівна - доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, професор кафедри політичних наук і права КНУБА;
ЯВІР Віра Анатоліївна - доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, професор кафедри політичних наук і права КНУБА

073 Менеджмент
БУШУЄВА Наталія Сергіївна
 - доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектного менеджменту КНУБА;
ГОРБАЧ Максим Володимирович - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві КНУБА;
ПОКОЛЕНКО Вадим Олегович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві КНУБА;
ПРИХОДЬКО Дмитро Олександрович - кандидат  технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві КНУБА;
РИЖАКОВА Галина Михайлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві КНУБА;
ТРАЧ Роман Володимирович - доктор економічних наук (доктор хабілітований), доцент, професор кафедри гідротехніки, технології та організації робіт Варшавського університету природничих наук (Польща);
ШПАКОВА Ганна Валентинівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри будівельних технологій КНУБА.

191 Архітектура та містобудування
ГАБРЕЛЬ Микола Михайлович - кандидат архітектури, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування НУ «Львівська політехніка»;
КОБИЛЯРЧИК Юстина - доктор хабілітований, професор, професор Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки (Польща);
КОВАЛЬСЬКА Гелена Леонідівна - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури КНУБА;
КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна - доктор архітектури, доцент, професор кафедри теорії архітектури КНУБА;
ОРЛЕНКО Микола Іванович - доктор архітектури, Корпорація «Укрреставрація», Почесний президент;
ЯЦЕНКО Віктор Олександрович - доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри ландшафтної архітектури КНУБА.

192 Будівництво та цивільна інженерія
КУШНЄЖ-КРУПА Домініка - доктор хабілітований, професор, професор Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки (Польща);
ЛІЗУНОВ Петро Петрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки КНУБА; 
ОСИПОВ Олександр Федорович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних технологій КНУБА;
ПЛЕШКАНОВСЬКА Алла Михайлівна - доктор технічних наук, професор, професор кафедри землеустрою і кадастру КНУБА;
ТАТАРЧЕНКО Галина Олегівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва,  урбаністики та просторового планування Східноукраїнського університету ім. В. Даля.

193 Геодезія та землеустрій
АННЕНКОВ Андрій Олександрович
 - доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерної геодезії КНУБА;
КАРПІНСЬКИЙ Юрій Оександрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики КНУБА;
ЛЯЩЕНКО Анатолій Антонович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики КНУБА;
ПЕТРАКОВСЬКА Ольга Сергіївна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою і кадастру КНУБА;
СМІЛКА Владислав Анатолійович - доктор технічних наук, доцент, начальник відділу введення та реєстрації Служби містобудівного кадастру Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);
ШУЛЬЦ Роман Володимирович - доктор технічних наук, доцент, професор  кафедри інженерної геодезії КНУБА.

281 «Публічне управління та адміністрування»
АНДРЕЄВ Сергій Олександрович - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичних наук і права КНУБА;
ВАЛАЦКЕНЕ Аста - доктор соціологічних наук, професор, професор  факультету державного управління та бізнесу Університету Миколаса Ромеріса м. Вільнюс (Литва);
ДАКАЛ Алла Василівна - доктор наук з державного управління, доцент, керівник  науково-організаційного центру підготовки здобувачів наукових ступенів Національного університету охорони здоров`я України ім. П.Л. Шупика;
ДЗЮНДЗЮК Вячеслав Борисович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту “Інститут державного управління” Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
ЄМЕЛЬЯНОВА Олена Миколаївна - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом КНУБА;
ІВАНИЦЬКА Ольга Михайлівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії і практики управління Національного технічного університеу України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
МАЙСТРО Сергій Вікторович - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України;
МАМОНОВА Валентина Василівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедрименеджменту і публічного адміністрування Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова.