ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Автор(и)

  • Руслан Жалдак Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6139-1506

DOI:

https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.233-250

Ключові слова:

стан надійності виконавців, моделі адміністрування проектами, будівельний проект, підприємство, організація будівництва

Анотація

Визначено особливості розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва. Отримала подальший розвиток теорія ентропійних процесів в організаційних функціональних системах, на базі якої досліджено інформаційні потоки в ієрархічних системах. В результаті запропоновано модель оцінки функціонально -технологічної надійності виконавців будівельного проекту в інформаційному просторі методології SADT (англ. structured analysis and design technique) - структурного аналізу та проектування як сукупності методів, правил і процедур, призначених для побудови функціональної моделі об'єкта предметної області дослідження. Надійність організаційної системи визначається ймовірністю того, що в довільний момент часу значення контрольованих параметрів, які не виходять за межі допустимих відхилень.

У роботі було встановлено функціональний взаємозв'язок між організаційно-технологічною надійністю (ОТН), необхідним рівнем надійності досягнення кінцевого результату та інтенсивністю відмов у системі й, відповідно, режимом управлінських впливів. Це дає змогу кількісно визначити параметри управління виробничим процесом, що забезпечують надійність кінцевого результату вищу, ніж початкова ОТН. Обґрунтовано підходи до розробки графо-аналітичної моделі розвитку будівельного проекту як інформаційної бази з вироблення альтернативних варіантів рішення. Запропоновано систему коефіцієнтів, за допомогою яких на базі графо – аналітичної моделі визначаються можливості досягнення раніше поставлених цілей і діапазон необхідних змін керованих параметрів. Для підтримки системи управління будівельним проектом у межах заданої надійності формалізовано розраховується режим контролю за реальним ходом виконання процесу. Розвинуто теорію організаційно-технологічної надійності в області розробки методичних підходів прогнозування динаміки неузгодженості параметричних контрольних показників при складному організаційно – технологічному взаємозв’язку робіт. Обґрунтовано вплив параметрів надійності на вибір режиму оперативного і перспективного управління, що в подальшому дозволить розробити модель оцінки організаційно-управлінської реалізуємості програми будівельних робіт на основі раціоналізації системи і режимів управління. 

Біографія автора

Руслан Жалдак, Київський національний університет будівництва і архітектури

graduate student 

Посилання

DSTU 2860-94 Reliability of equipment. Terms and definitions. https://dnaop.com/html/2273/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2860-94. {in Ukrainian}

Trach R.V. Cognitive mechanisms of construction project management based on BIM technologies. - Diss. dr. technical of science for special 05.13.22 – Project and program management. – Kyiv National University of Construction and Architecture, MES, Kyiv, 2021. {in Ukrainian}

Basics of the theory of reliability of buildings and structures. Education manual – Kropyvnytskyi: National Technical University, 2018. – 50 p. {in Ukrainian}

Great Ukrainian Encyclopedia Reliability. https://vue.gov.ua/{in Ukrainian}

Wikipedia/ Reliability https://uk.wikipedia.org/{in Ukrainian}

Tugai O.A., Chertkov O.Yu. Development of innovative foundations for the organization of preparation of construction production. Ways of increasing the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations.- Issue 16.-K.: KNUBA, 2006.- P.107-113. {in Ukrainian}

Tugai O.A. Methodology of construction of variable models of construction organization processes using the theory of fuzzy measures. City planning and territorial planning. - Issue 27. - P.301-305. {in Ukrainian}

Basics of the theory of reliability of buildings and structures. Education manual / Compiler - V.A. Pashynskyi – Kirovohrad: KNTU, 2012. - 37 p. {in Ukrainian}

Zayets E.I. Failure factors in the construction process. Bulletin of the Dnipro State Academy of Construction and Architecture, 2018, No. 3.-p.29-35. {in Ukrainian}

Shpakov A.V. Innovative and applied basis of structural and functional regulation of the operational management system of the leading stakeholders of the construction project. Management of the development of complex systems. - 2021. - Issue 47. - pp. 151-161. {in Ukrainian}

Burlakov V.I., Lenkov S.V., Salimov R.M. Fundamentals of the theory of reliability of aircraft and aircraft engines. Kyiv: National Aviation University, 2004. 167 p. {in Ukrainian}

Ryzhakova G.M. General-methodical regulation and analytical and information support of administration processes in the modern system of building development. Modern problems of architecture and urban planning. - 2019. - Issue 55. - P. 154-168. {in Ukrainian}

Engineering manual of automatic control for commercial buildings: SI edition. - USA: Honeywell, 1997. – 502 р. {in English}

Saikov, D.V. Study of the concept of development of high-rise construction in Ukraine using innovative technological solutions. Abstract. Zaporizhzhia State. Engineering Academy – Zaporizhzhia, 2017. – 22 p. {in Ukrainian}

Radkevich, A.V. Models of optimization of organizational processes of construction production of contract enterprises of Ukraine. Management of the development of complex systems. – Kyiv, 2018. – No. 33. – P. 124-130. {in Ukrainian}

Bayar T. Better renewables risk management solution semerge RenewableEnergyWorld.–2012. {in English}

Skvortsov I.B., Zagoretska O.Ya. Formation of strategic competitiveness and anti-crisis potential of the construction enterprise on the basis of sustainable development. Construction production. 2019. No. 68, pp. 117-121. {in Ukrainian}

Mlodetsky V.R. Justification of the rational level of OTN in construction projects. Bulletin of the Dnipro State Academy of Construction and Architecture, 2015, No. 9(210). - p. 46-53. {in Ukrainian}

Andreychikov O.O., Gutsa O.M., Ukrainets O.H. The use of modern information technologies in the process of developing regulations of arbitrary complexity. Utility management of cities. 2013. No. 110. P.259-265. {in Ukrainian}

Kovshova I.O. Optimization of business processes as a means of increasing the efficiency of industrial enterprises. Economy. Management. Business. 2016. No. 1. P. 53-62. {in Ukrainian}

Ryzhakova G.M. Modern vector of renewal of construction development in the context of Integrated Project Delivery strategies. Management of the development of complex systems. - 2022. - Issue 49. - pp. 113-123. {in Ukrainian}

Ryzhikov V.S., Latysheva O.V., Yakovenko M.M., Degtyareva Yu.V. Project analysis: a study guide. Kramatorsk: DDMA, 2007. Kyiv: TsUL. 228 p. {in Ukrainian}

Lapisheva O.V. The use of project analysis and business process modeling tools for project management at enterprises. Mathematical methods, models and information technologies in economics. Volume 30 (69). No. 3, 2019, pp. 185-191. {in Ukrainian}

Bratcu A. I. Some new results on the analysis and simulation of bucket brigades (self balancing production lines). International Journal of Production Research– 2009 – Vol. 47, No. 2. - R. 369–387. {in English}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Як цитувати

Жалдак, Р. (2024). ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Просторовий розвиток, (7), 233–250. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.7.233-250

Номер

Розділ

Статті